Poukisa gen moun ki manje anpil, men ki pa janm gwosi?


Nou tout gen yon zanmi konsa, yon zanmi kip a respekte okenn lwa gwosi ak kalori. Zanmi sa ki ka pase tout yon vakans ap manje pate avèk ou chak maten, fritay nan aswè, sandwich, elatriye mrn poutan li pa janm pran yon  ti lòsyè gwosè. Kijan moun say o fè

Posted by Chrismy Augustin Aug. 31, 2020

Poukisa gen moun ki manje anpil, men ki pa janm gwosi?

Nou tout gen yon zanmi konsa, yon zanmi kip a respekte okenn lwa gwosi ak kalori. Zanmi sa ki ka pase tout yon vakans ap manje pate avèk ou chak maten, fritay nan aswè, sandwich, elatriye mrn poutan li pa janm pran yon  ti lòsyè gwosè. Kijan moun say o fè konsa? Eske ysp fè lò bagay anba anba? Eske se maji?

 

Daprè dives rechèch kèk ekspè reyalize nan dènye ane  sa  yo, yo remake moun ki manje anpil yo men ki pa gwosi yo, plis aktif pa rapò ak rès popilasyon an, sa ki vin fè yo boule plis kalori. Sa pa vle di moun sa ap ale nan “gym” oubyen ap fè spò lakay yo, yo jis plis aktif natirèlman. Daprè eskpè sa yo, moun ki gen karakteristik sa, angaje nan yon fòm aktivite ki rele an angle “NEAT”. 

Kisa “NEAT” lan ye?

Si nap define sig lan, nap di se Non-exercice Activity Thermogenesis. Menm si non an parèt konplèks, se yon bagay ki trè senp, « NEAT » la reprezante tout fòm aktivite fizik yon moun ka genyen ki pa kontwole vre, kidonk ale nan « Gym », pratike mach…pa konte ladan l. Men pito, nou ka pran egzanp yon moun ki pa rete chita lè lap pale nan telefòn, men ki kanpe oubyen ap mache (fè va e vyen)…Sa vle di zanmi sa ou wè ki ka plede manje san li pa gwosi a, pwobableman bouje plis pase w, pandan ou menm ou chita oubyen kouche, li ka sima nap mache oubyen kanpe.

Daprè ACE (Amercian Council on Exercice), yo estime moun ki devlope sa yo rele « NEAT »lan lakay yo, amelyore/ogmante kapasite metabolis yo a 50%, kidonk si nòmalman lè w pap fè twòp mouvan pandan yon jounen, ou konn boule preske 4000 kalori, moun ki devlope « NEAT » lan ap boule preske 6000 kalori. 

Menm si « NEAT » la te sipoze natirèl ak yon moun, li posib pou yon lòt moun eseye mete mòd vi sa lakay li. Moun sa ka eseye antrene tèt li pandan lap mete plis ti mouvman nan lavi toulèjou li. Li ka se janb li lap bouje, oubyen fwote men l youn kont lòt tanzantan, eseye kanpe nan plas chita depi w kapab… Moun sa ka tou eseye bay tèt li pou misyon, pou li fè 10.000 pa chak jou.

 

Nan jèn yo

Daprè kèk lòt ekspè, preske 70 % nan faktè ki defini pwa kò nou, se faktè jenetik yo ye. Kidonk moun ki rete mens, malgre yo manje anpil yo ka predispoze jenetikman pou yo kenbe gwosè sa oubyen yo gen jèn ki enfliyanse regilasyon apeti yo. Sa ki vin rann kèk moun plis konsyan lè vant yo plen pa rapò ak kèk lòt.

Nan Metabolis lan

Yon lòt faktè ki ka evalye ankò, se sa yo rele nan lan angle « BMR : basal metabolic rate » ki reprezante metabolis baz, ki se kantite kalori kò a depanse lè li an repo, se sa yo rele metabolis rapid. Si nivo BMR sa wo lakay yon moun, lap ka potansyèlman manje anpil pandan li pa pran anpil pwa.

 

Apre sa moun ki gen metabolis rapid yo ka jwenn yon lòt ogmantasyon ankò si yon gen yon bon kantite mas miskilè. Kantite mas miskilè a enpòtan, paske misk yo boule plis kalori pase grès, kidonk toutotan ou gen plis misk se plis kalori ki pral boule nan kò a, menm lè w ap dòmi. Daprè CDC (Centers for Disease Control and Prevention) kantite misk sa ka amelyore metabolis ou a preske 15%. 

 

Kidonk, pwochèn  fwa, ou ta gen yon moun konsa, gen anpil chans pou se youn nan bagay sa yo.

 

Chrismy Augustin

 

Sous 1

  1. https://www.inquirer.com/philly/blogs/sportsdoc/Fitness-MythBusters-does-muscle-weight-more-than-fat.html
  2. http://www.abc.net.au/science/articles/2012/05/14/3502487.htm
  3. http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/magazine/7838668.stm
  4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5485884/
  5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12468415/Posted by Chrismy Augustin Aug. 31, 2020Posted by Chrismy Augustin Aug. 31, 2020