Kesyon pou Zafè Sante

Vote si nou renmen yon kesyon ou byen ta renmen poze menm kesyon an.

by alexandre

Eske nou ka fe yon videyo ki trete de maladi cancer? Mèsi.

March 11, 2018

9 votes

Mrenmen sa →